Bapak Camat Banyumas Sengkuyung Kampung KB

Kamis, 05 Januari 2017 | 7310 Kali
Bapak Camat Banyumas Sengkuyung Kampung KB

 

Pencanangan Kampung KB desa se Kecamatan Banyumas wis dilaksanakna tahun 2016 rampung rolas desa. Bapak Camat Banyumas, Drs. Ahmad Suryanto, M.Si semangate banget ndukung suksese KB nang Kecamatan Banyumas. 12 Desa wis nyanangna mulai desa Pasinggangan, Kedunggede, Sudagaran, Kedunguter, Dawuhan, Kejawar, Papringan, Kalisube, Pakunden, Binangun, Danaraja, uga desa Karangrau. Malah ana desa sing monjo dicanangna nang Bapak Bupati Banyumas Ir. Ahmad Husein, ya kuwe desa Pakunden lan desa Pasinggangan. “Anane  Kampung KB diperlokna sebabe program KB bangete mbiantu kanggo ningkatna kualitas karo kesejahteraan keluarga. Mulane, biyunge ramane mayuh pada nyuksesna anane Kampung KB nang ndesa ngkene”

“Sedulur !, Acara siki pencanangan Kampung KB nang desa desa se kecamatan Banyumas kiye tindak lanjut sekang Program Nasional sing uwis de-canangna nang Preesiden Joko Widodo rikala tanggal 14 januari 2016 kepungkur nang Kabupaten Cirebon. “ ngendikane pak Camat Ahmad Suryanto de dampingi pak Sekcam Agus Anggraito, S.Sos, M.Si sing semangate luar biasa.

Tumrape pak Camat, babagan penting sekang  pencanangan Kampung KB ya kuwe  program-program KB sing terpadu karo program pendidikan, kesehatan, pembangunan, lingkungan, lan lia-liane. Pungkasane masyarakat nang ndesa pada sejahtera guyub rukun mbangun kaluwarga bahagia. Bahasa agamane ya Kaluwarga sakinah mawwadah wa rohmah. 

Ombyongane pa Camat ora kur nang acara pamedar sabda ( sambutan ) thok, ya di nyatakna nang kaluargane ngumah, nyatane Ibu Camat ya Akseptor KB wis kawit tahun rong ewu-an. Senajan bu Camat Ibu Retno sibuk dadi Guru nang SMA N Banyumas esih nyisihna wektu kanggo rawuh bebarengan sedulur PLKB nang acara acara kader KB ndesa ndesa se kecamatan Banyumas, saperlu nyemangati suksese program KB. 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Pusat Dr Surya Chandra uwis nggamblangna, Kampung KB kuwe salah sijine  program revolusi mental berbasis keluarga kanggo mbangun karakter bangsa Indonesia. Anane Kampung KB, muga-muga manfangat program KB bisa-a de rasakna langsung nang masyarakat, khususe nang wilayah kategori miskin, padat penduduk, terpencil sing semebar nang Indonesia. Pelaksanaan program KB sikine lewih de tujokna karo masyarakat ora mampu lan ora ndueni akses fasilitas kesehatan.

Partisipasi Lurah ( Kepala Desa ) se perangkate jan bener bener gawe bombong masyarakat lumantar program Kampung KB, ora mukur ndukung angger ana masyarakat sing arep melu KB, naging uga ndanani ( membiayai ). Kanggo suksese Program KB, Pemerintah Desa nganggarna : minimal 5 juta. Mulane, ora mukur PLKB karo Kader KB Desa sing semangat, uga pak Lurah se perangkate, pak Camat se andahane, lan uga lembaga desa RT, RW, BPD, uga masyarakat.

Nyanyekna Lagu Mars KB kejaba wektu rakor KB tingakt desa, tingkat kecamatan, acara PKK,  uga siki de tambah ya kuwe wektu Apel Kantor Kecamatan Banyumas saben dina Kemis.

"Menggelorakan Kampung KB nang Kecamatan Banyumas penting sedulur !, bar de canangna Kampung KB ya kudu de tindak lanjuti karo tindakan nyata : akseptore tambah ningkat, pembangunan ke wujud, gerakan kerig lingkungan tambah semangat, pendidikan karo kesehatan ya tambah maen” ujare pak Camat sing alumni STPDN lan S2 Unsoed taun 2003.

“Kejaba  ningkate peserta KB lan nganggo metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Kampung KB uga nguri-uri lan ningkatna program pembinaan dan kesejahteraan masyarakat.  Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Lansia (BKL), uga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS),” pangerepane Bu Nasriyatun, S.Sos minangka Kordinator KB Kec. Banyumas. [d14t]

Related Posts

Komentar